Informácie o nevere

Nevera neznamená nevyhnutný koniec partnerstva. Takmer tretina manželstiev sa dokáže s odhalenou neverou úspešne vysporiadať. Ženy začínajú štatisticky v nevere doháňať mužov a na počudovanie v tejto oblasti platí rovnosť príležitostí. Možnosť byť neverní majú rovnako muži, ženy, homosexuáli, heterosexuáli, mladí, starší, vyššie aj nižšie ekonomické vrstvy. Internetová alebo online nevera sa stáva extrémne častou a je považovaná za jedno z najväčších ohrození manželstva. Dôležité je však porozumenie, že aj keď je nevera veľmi bolestivá, je možné sa s ňou vysporiadať a ťažkosti zvládnuť.

Typy a príčiny nevery:

Vyhýbanie sa konfliktu: Nevera sa dá použiť ako únik pre povahy, ktoré sa vyhýbajú riešeniu problémov zo strachu pred konfliktom a nepríjemnosťami.
Vyhýbanie sa blízkosti: Mimopartnerskými aférami si neverník udržuje emocionálnu vzdialenosť od partnera. Nechce byť vzťahom pohltený, na partnerovi závislý alebo zviazaný jeho očakávaniami. Dokazuje si vlastnú slobodu.
Vývojová kríza: Nevery podmienené krízou stredného veku, strachom zo starnutia, syndrómom prázdneho hniezda, depresiou, pocity samoty...
Sexuálna závislosť: Malé ovládanie sexuálnych impulzov. Sex opakovane nutkavo používaný na potlačenie pocitov vnútornej prázdnoty.
Náhodná nevera: Zlý čas a zlé miesto. Nevera na jednu noc. Motívy ako zvedavosť, chvíľková ľútosť, opitosť a pod.
Záletníctvo: U narcistických a impulzívnych osobností. Snaha konštantne skórovať, dobýjať a získavať tak sebapotvrdenie.
Pomsta: Nevera ako akt pomsty za čokoľvek, čo dotyčný vníma ako krivdu (vyhodené peniaze, nedostatok lásky, partnerova nevera,...)
Neuspokojivý vzťah: Výsledok neuspokojivej komunikácie, intimity, podpory...
Exit nevera: Nevera ako zámienka (dôvod) na opustenie vzťahu.
Paralelný život: Dlhodobý vzťah súbežný s manželstvom. Veľakrát ticho akceptovaný partnerom.
Online nevera: Extrémne rozširujúca sa forma nevery. Nebezpečná svojou prístupnosťou, malým úsilím, anonymitou a tendenciou k závislosti.
Dohodová nevera: Nevera začlenená do manželského vzťahu. Otvorené manželstvo/partnerstvo.

Mýty o nevere:

Mýtus: Nevera nenávratne zničí manželstvo.
Fakt: Mnoho manželstiev prežije. Pokiaľ sú obaja partneri angažovaní v pokračovaní manželstva a schopní zmeniť príčiny, ktoré nevere mohli napomáhať, vzťah môže zosilnieť.

Mýtus: Nevera je zriedkavá a abnormálna v našej spoločnosti aj iných.
Fakt: Mužská nevera bola potvrdená archeológmi a antropológmi vo väčšine známych kultúr.

Mýtus: Muži začínajú takmer všetky nevery.
Fakt : Nevera mužov a žien v západných spoločnostiach sa vyrovnáva. Tým, že sú ženy viac nezávislé od mužov, sú aj ochotné viac neveru riskovať.

Mýtus: Nevera vždy signalizuje vážne problémy v manželstve.
Fakt: Veľa mužov a žien v anonymných výskumoch uvádza, že boli neverní aj napriek vysokej spokojnosti v manželstve.

Mýtus: Plné odkrytie všetkých detailov nevery podvedenému je nevyhnutný predpoklad k liečeniu zrady.
Fakt: Dať podvedenému partnerovi všetky detaily môže byť zraňujúce, traumatizujúce a môže spustiť ďalšie nutkavé zaoberanie sa detailmi.