Znaky nevery v správaní partnera

Nechcete sa partnerovi hrabať v súkromí? Máte nejasné tušenie, že svedomie Vašej polovičky nie je úplne čisté? Prečítajte si o psychologických znakoch v správaní, ktoré nasvedčujú práve prebiehajúcej nevere.

  Cena: 3€

Riziká partnerstva po odhalenej nevere (rady pre podvedeného)

Odhalením nevery sa vo vzťahu vynárajú mnohé ďalšie úskalia a otázky. Ako sa k nevere postaviť? Dať ultimáta? Trestať? Nestratím sebaúctu, ak partnerovi odpustím? Hovoriť o svojich pocitoch? Vracať sa k téme nevery? Robiť sa, že sa nič nestalo? Veriť zmene a sľubom? Neveriť? Zabudnúť? Odpustiť? Rozísť sa? Ako si zachovať tvár a zároveň neusmažiť partnera vo výčitkách. Prečítajte si, aké riziká a fázy čaká vzťah po prekonanej nevere a akých chýb sa vyvarovať.

  Cena: 3€

Stabilizácia partnerstva po odhalenej nevere (rady pre neverného)

Prečítajte si odporúčania ako najlepšie postupovať po odhalenej nevere, aby sa vzťah udržal. Ako si získavať späť partnerovu dôveru? Ako postupovať, aby sa vzťah upevnil? Ako reagovať na partnerove otázky ohľadne detailov nevery? Koľko povedať? Ako reagovať na jeho výčitky, na jeho bolesť? Nakoľko pristúpiť k nadiktovaným podmienkam a ultimátam? A o mnoho viac...

  Cena: 3€

Vysporiadanie sa s neistotou, ak partnerovi neveríme (manuál zvládania žiarlivosti)

Máte tušenie alebo istotu, že by partner mohol byť neverný, ale zároveň nechcete po nevere pátrať alebo ju odhaľovať kvôli obave z ďalších dôsledkov? Nie ste si neverou partnera istí a nechcete do vzťahu vnášať neustále podozrievanie? Nechcete sa podozrievaním sužovať vo vnútri? Alebo ste vo vzťahu prekonali neveru a nemôžete získať potrebnú dôveru v partnera? Čo pomáha prijať neistotu? Aké postoje zaujať? Prečítajte si doporučenia psychológov ako sa vysporiadať so žiarlivosťou a predísť narastaniu napätia vo vzťahu?

  Cena: 15€