Odhalenie nevery

Už ste neveru odhalili alebo Vám ju partner potvrdil? Čo ďalej? Situácie bývajú veľmi špecifické záleží od typu nevery, hĺbky mimopartnerského vzťahu, sily partnerského vzťahu a doterajšieho priebehu, spoločných záväzkov, spôsobu ako sa k tomu všetkému stavia neverník, ale aj od osobnosti podvedeného.

Po nevere stojíte pre výzvami:
- poučiť sa na vzájomných chybách, ktoré možno k nevere viedli. Opraviť to, čo bolo dlho nefunkčné. Vzťah po nevere môže byť (s odstupom času) oveľa kvalitnejší ako pred tým.
- zasiatou neistotou viac dbať o toho druhého. Nespoliehať sa na istotu, že ak sme spolu dlho, budeme stále.
- prehodnocovanie vlastných očakávaní od vzťahu, od toho druhého aj od seba. V tejto krízovej situácii sa môžeme naučiť veľa o sebe samých aj o tom druhom.


Po odhalení hrozí:
- upadnutie do blúdneho kruhu nedôvery, žiarlivosti, neistoty a kontroly.
- deštruktívna hra na sudcu a vinníka, kedy sa požadujú nereálne záruky, neprimerané zmeny, ťažko splniteľné ultimáta, testy a tresty.
- strata vlastnej sebaúcty v našich aj partnerových očiach, ak sa tvárime, že sa vlastne nič nestalo.
- zmätené pocity. Chuť priblížiť a zároveň vzdialiť sa. Objať aj buchnúť.
- vážne narušenia pocitov istoty a bezpečia. Rozvoj úzkostných a depresívnych symptómov alebo ťažko zvládateľnej agresie.
- nutkavé vyžadovanie bezpečia, uistení, dôkazov lásky, prehĺbenie pocitu závislosti na tom druhom.